• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Office of Provincial Commercial Affairs Prachuapkhirikhan

กิจกรรม

67 ยอดเข้าชม

อบรมผู้ประกอบการบิชคลับ

กิจกรรมเริ่มวันที่ 16 พ.ค. 2562 ถึง 16 พ.ค. 2562

เวลา 08:00 น. ถึง 16:00 น.

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา 13.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยสมาชิกเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จัดประชุมเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างผู้ประกอบการในพื้นที่สนับสนุนผู้ประกอบการให้เกิดการรวมตัว เป็นศูนย์เชื่อมโยงข้อมูลทางธุรกิจ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางให้คำปรึกษาแนะนำแก้ไขปัญหาธุรกิจ เพื่อพัฒนาธุรกิจทุกระดับ ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา 13.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยสมาชิกเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จัดประชุมเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างผู้ประกอบการในพื้นที่สนับสนุนผู้ประกอบการให้เกิดการรวมตัว เป็นศูนย์เชื่อมโยงข้อมูลทางธุรกิจ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางให้คำปรึกษาแนะนำแก้ไขปัญหาธุรกิจ เพื่อพัฒนาธุรกิจทุกระดับ ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา 13.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยสมาชิกเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จัดประชุมเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างผู้ประกอบการในพื้นที่สนับสนุนผู้ประกอบการให้เกิดการรวมตัว เป็นศูนย์เชื่อมโยงข้อมูลทางธุรกิจ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางให้คำปรึกษาแนะนำแก้ไขปัญหาธุรกิจ เพื่อพัฒนาธุรกิจทุกระดับ ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา 13.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยสมาชิกเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จัดประชุมเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างผู้ประกอบการในพื้นที่สนับสนุนผู้ประกอบการให้เกิดการรวมตัว เป็นศูนย์เชื่อมโยงข้อมูลทางธุรกิจ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางให้คำปรึกษาแนะนำแก้ไขปัญหาธุรกิจ เพื่อพัฒนาธุรกิจทุกระดับ ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา 13.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยสมาชิกเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จัดประชุมเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างผู้ประกอบการในพื้นที่สนับสนุนผู้ประกอบการให้เกิดการรวมตัว เป็นศูนย์เชื่อมโยงข้อมูลทางธุรกิจ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางให้คำปรึกษาแนะนำแก้ไขปัญหาธุรกิจ เพื่อพัฒนาธุรกิจทุกระดับ ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา 13.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยสมาชิกเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จัดประชุมเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างผู้ประกอบการในพื้นที่สนับสนุนผู้ประกอบการให้เกิดการรวมตัว เป็นศูนย์เชื่อมโยงข้อมูลทางธุรกิจ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางให้คำปรึกษาแนะนำแก้ไขปัญหาธุรกิจ เพื่อพัฒนาธุรกิจทุกระดับ ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา 13.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยสมาชิกเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จัดประชุมเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างผู้ประกอบการในพื้นที่สนับสนุนผู้ประกอบการให้เกิดการรวมตัว เป็นศูนย์เชื่อมโยงข้อมูลทางธุรกิจ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางให้คำปรึกษาแนะนำแก้ไขปัญหาธุรกิจ เพื่อพัฒนาธุรกิจทุกระดับ ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา 13.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยสมาชิกเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จัดประชุมเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างผู้ประกอบการในพื้นที่สนับสนุนผู้ประกอบการให้เกิดการรวมตัว เป็นศูนย์เชื่อมโยงข้อมูลทางธุรกิจ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางให้คำปรึกษาแนะนำแก้ไขปัญหาธุรกิจ เพื่อพัฒนาธุรกิจทุกระดับ ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา 13.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยสมาชิกเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จัดประชุมเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างผู้ประกอบการในพื้นที่สนับสนุนผู้ประกอบการให้เกิดการรวมตัว เป็นศูนย์เชื่อมโยงข้อมูลทางธุรกิจ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางให้คำปรึกษาแนะนำแก้ไขปัญหาธุรกิจ เพื่อพัฒนาธุรกิจทุกระดับ ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา 13.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยสมาชิกเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จัดประชุมเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างผู้ประกอบการในพื้นที่สนับสนุนผู้ประกอบการให้เกิดการรวมตัว เป็นศูนย์เชื่อมโยงข้อมูลทางธุรกิจ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางให้คำปรึกษาแนะนำแก้ไขปัญหาธุรกิจ เพื่อพัฒนาธุรกิจทุกระดับ ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา 13.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยสมาชิกเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จัดประชุมเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างผู้ประกอบการในพื้นที่สนับสนุนผู้ประกอบการให้เกิดการรวมตัว เป็นศูนย์เชื่อมโยงข้อมูลทางธุรกิจ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางให้คำปรึกษาแนะนำแก้ไขปัญหาธุรกิจ เพื่อพัฒนาธุรกิจทุกระดับ ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา 13.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยสมาชิกเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จัดประชุมเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างผู้ประกอบการในพื้นที่สนับสนุนผู้ประกอบการให้เกิดการรวมตัว เป็นศูนย์เชื่อมโยงข้อมูลทางธุรกิจ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางให้คำปรึกษาแนะนำแก้ไขปัญหาธุรกิจ เพื่อพัฒนาธุรกิจทุกระดับ ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา 13.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยสมาชิกเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จัดประชุมเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างผู้ประกอบการในพื้นที่สนับสนุนผู้ประกอบการให้เกิดการรวมตัว เป็นศูนย์เชื่อมโยงข้อมูลทางธุรกิจ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางให้คำปรึกษาแนะนำแก้ไขปัญหาธุรกิจ เพื่อพัฒนาธุรกิจทุกระดับ ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รูปภาพกิจกรรม

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร