• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Office of Provincial Commercial Affairs Prachuapkhirikhan

ประชุมสำนักงานประจำเดือนมกราคม 2563

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 23 ม.ค. 2563 อ่าน [25]

...
วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  นางสาวภัสศรัณย์ ชำนาญกิจ พาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมข้าราชการของสำนักงานประจำเดือนมกราคม 2563 เพื่อมอบแนวทางการดำเนินงานและติดตามการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
    1) แนะนำข้าราชการย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
2) มอบแนวทางการดำเนินงานและชี้แจงการภารกิจในการปฎิบัติงานของแต่ละกลุ่มงาน
3) การติดตามผลการปฏิบัติงาน พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรค
4) การสนับสนุนงานตามภารกิจและนโยบายของจังหวัดและกระทรวงพาณิชย์
5) การกำกับดูแลและติดตามสถานการณ์ภาวะราคาสินค้าเกษตร สินค้าอุปโภค บริโภค
  ติดตามสถานการณ์ในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ
6) การอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์