• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Office of Provincial Commercial Affairs Prachuapkhirikhan

สรุปสถิติราคาสินค้าเกษตรเฉลี่ยรายเดือนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 23 ม.ค. 2563 อ่าน [32]

...
สถิติราคาสินค้าเกษตรเฉลี่ยรายเดือน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1.ราคารับซื้อผลปาล์มน้ำมัน (ทะลาย) เฉลี่ยรายเดือน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2561-2563
2.ราคารับซื้อผลปาล์มน้ำมัน (ร่วง) เฉลี่ยรายเดือน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2561-2563
3.ราคาน้ำมันปาล์มดิบ (เกรด เอ) เฉลี่ยรายเดือน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2561-2563
4.ราคาน้ำมันปาล์มดิบ (เกรด บี) เฉลี่ยรายเดือน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2561-2563
5.ราคารับซื้อสับปะรดผลใหญ่ (เฉลี่ยรายเดือน) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2553-2563

6.สรุปปริมาณรับซื้อสับปะรดเข้าสู่โรงงาน (เฉลี่ยรายเดือน) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2553-2563
7.ราคารับซื้อมะพร้าวผลใหญ่ (เฉลี่ยรายเดือน) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2553-2563
8.สถิติราคาซื้อขายข้าวเปลือกเจ้า 5% ความชื้นไม่เกิน 15% ปี 2559-2563
9.สถิติราคาซื้อขายข้าวเปลือกเจ้า 5% ความชื้น 20-25% ปี 2559-2563


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์