• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Office of Provincial Commercial Affairs Prachuapkhirikhan

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/63

27 ธ.ค. 2562 อ่าน [6]

...
โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง
     1. หลักเกณฑ์
         - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ  การดำเนินการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี2562/63 

     2.ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้ผู้ปลูกข้าว 
         - เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี2562/63 (งวดที่1)

        
         
      

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์