• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Office of Provincial Commercial Affairs Prachuapkhirikhan

ประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลส์แมนจังหวัด) ครั้งที่ 4/2565 ประจำเดือนเมษายน 2565

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 27 เม.ย. 2565 อ่าน [4]

...
วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาวภัสศรัณย์ ชำนาญกิจ พาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom กับ คณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลส์แมนจังหวัด) ครั้งที่ 4/2565 ประจำเดือนเมษายน 2565 เพื่อทราบและพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นสำคัญดังนี้                 
1) การนำผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการภาคกลางกับผู้ประกอบการจังหวัดชายแดนและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 4 - 6 เมษายน 2565 ณ จังหวัดตราด
2) การประสานความร่วมมือระหว่างเซลส์แมนประเทศและเซลส์แมนจังหวัด
3) การประชุมร่วมกันระหว่างทีมเซลส์แมนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และทีมเซลส์แมนจังหวัดเชียงใหม่

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์