• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Office of Provincial Commercial Affairs Prachuapkhirikhan

ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 27 เม.ย. 2565 อ่าน [1]

...
วันที่ 25 เมษายน 2565 นางสาวภัสศรัณย์ ชำนาญกิจ พาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำผู้ผลิตและผู้ประกอบการ ในพื้นที่อำเภอบางสะพานน้อย อำเภอบางสะพาน และอำเภอทับสะแก กรณีการนำตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (Prachuapkhirikhan Brand) ไปใช้กับสินค้าและบริการ รวมทั้งเชิญชวนให้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "สร้างแบรนด์ให้ดังสร้างยอดขายให้ปัง ต้องทำอย่างไร" เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ และพัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัด โดยการบูรณาการร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ซึ่งจะมีการอบรมในระหว่างวันที่ 26 - 28 เมษายน 2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์