• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Office of Provincial Commercial Affairs Prachuapkhirikhan

ตรวจเยี่ยมร้านธงฟ้าพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่สำคัญ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 8 เม.ย. 2565 อ่าน [1]

...
     วันที่ 7 เมษายน 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร้านธงฟ้าพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่สำคัญ ในพื้นที่อำเภอกุยบุรี และอำเภอปราณบุรี สถานการณ์การค้าโดยทั่วไปอยู่ในภาวะปกติ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฯ ให้มีการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าอย่างชัดเจน ห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าหรือจำหน่ายสินค้าราคาแพง โดยไม่มีเหตุอันควร

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์