• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Office of Provincial Commercial Affairs Prachuapkhirikhan

ประชาสัมพันธ์การปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 26 พ.ย. 2564 อ่าน [4]

...
      วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่ในอำเภอสามร้อยยอดและอำเภอกุยบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 61 พ.ศ. 2564 เรื่อง การแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ให้ผู้ประกอบการรับทราบและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นการคุ้มครองให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสเปรียบเทียบราคาและค่าบริการก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์