• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Office of Provincial Commercial Affairs Prachuapkhirikhan

ประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาคำขอ ตรวจสอบควบคุมคุณภาพ และแหล่งที่มาสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “มะพร้าวทับสะแก” ครั้งที่ 2/2564

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 26 ต.ค. 2564 อ่าน [2]

...
ประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาคำขอ ตรวจสอบควบคุมคุณภาพ และแหล่งที่มาสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “มะพร้าวทับสะแก” ครั้งที่ 2/2564
      วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวภัสศรัณย์ ชำนาญกิจ พาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาคำขอ ตรวจสอบควบคุมคุณภาพและแหล่งที่มาสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ “มะพร้าวทับสะแก” ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายวันชัย นิลวงศ์ เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน เพื่อสรุปผลการลงพื้นที่ตรวจสอบประเมินคุณภาพ และกลั่นกรองให้ความเห็นชอบการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยของผู้ผลิตและผู้ประกอบการสินค้า "มะพร้าวทับสะแก"

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์