• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Office of Provincial Commercial Affairs Prachuapkhirikhan

ประชุมทีมงานการจัดการความรู้ (KM) รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2565

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 25 ต.ค. 2564 อ่าน [2]

...
        วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาวภัสศรัณย์ ชำนาญกิจ พาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมทีมงานการจัดการความรู้ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อกำหนดแผนการจัดการองค์ความรู้ของสำนักงานฯ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดบรรยากาศและสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ รวมทั้ง สนับสนุนให้บุคลากรเกิดความกระตือรือร้นในการแบ่งปันความรู้ในสำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์