• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Office of Provincial Commercial Affairs Prachuapkhirikhan

โครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 ปี 2564 ครั้งที่ 4 จุดจำหน่ายที่ 2

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 15 ต.ค. 2564 อ่าน [6]

...
 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินโครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid-19   ปี 2564 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 22 กันยายน - 29 ตุลาคม 2564 จำนวน  7 ครั้งๆ ละ 2 วัน รวม 14 จุดจำหน่าย ในพื้นที่ 8 อำเภอ ตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพของประชาชน โดยจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพให้กับประชาชนในราคาต่ำกว่าท้องตลาด 15-30% อาทิ ข้าวสาร น้ำมันพืช น้ำตาลทราย ไข่ไก่ ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และสินค้าชุมชน
      วันที่ 15 ตุลาคม 2564 (ครั้งที่ 4 จุดจำหน่ายที่ 2) ดำเนินกิจกรรมจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ณ บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 360 คน มูลค่าการจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 84,042 บาท สามารถลดค่าครองชีพประชาชนจำนวน 27,184 บาท ทั้งนี้ ดำเนินกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อย่างเคร่งครัด

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์