• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Office of Provincial Commercial Affairs Prachuapkhirikhan

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564 (แบบ สขร.1)

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4 ต.ค. 2564 อ่าน [3]

...

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง-ก.ย.64.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์