• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Office of Provincial Commercial Affairs Prachuapkhirikhan

สรุปราคาสินค้าเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำเดือนกันยายน 2564

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ต.ค. 2564 อ่าน [11]

...
สรุปราคาสินค้าเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประจำเดือนกันยายน 2564
>> สับปะรด
>> มะพร้าว
>> ปาล์มน้ำมัน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์