• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Office of Provincial Commercial Affairs Prachuapkhirikhan

การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 30 ก.ย. 2564 อ่าน [8]

...
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ลงวันที่ 30 กันยายน 2564 
1) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานโครงการร่วมค้าประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน จำนวน 72,000 บาท
2) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 291,600 บาท
3) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล จำนวน 240,000 บาท
4) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 223,200 บาท
5) จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 312,000 บาท
6) เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน จำนวน 42,000 บาท
7) เช่าอาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน จำนวน 660,000 บาท

8) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานโครงการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 72,000 บาท

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ประกาศ.jpg

1-ร่วมค้าประชารัฐ.jpg

2-ทำความสะอาด.jpg

3-บันทึกข้อมูล.jpg

4-พนักงานขับรถยนต์.jpg

5-รักษาความปลอดภัย.jpg

6-เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร.jpg

7-เช่าอาคาร.jpg


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์