• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Office of Provincial Commercial Affairs Prachuapkhirikhan

ประกาศผลการประกวดตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 23 ก.ย. 2564 อ่าน [7]

...
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เรื่อง ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (Prachuapkhirikhan Brand)

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการประกวดตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จำนวน 3 ผลงาน ดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
    ผลงานของ นายสมชาย นิลแก้ว
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
    ผลงานของ นายวาริท กิจหงวน
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
    ผลงานของ นายบำรุง อิศรกุล

ผลงานที่ได้รับรางวัลให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2564

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์