• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Office of Provincial Commercial Affairs Prachuapkhirikhan

รายชื่อร้านอาหารธงฟ้า (ร้านอาหารหนูณิชย์)

กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 23 ก.ย. 2564 อ่าน [35]

...
รายชื่อผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการร้านอาหารธงฟ้า (ร้านอาหารหนูณิชย์)
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 96 ร้าน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ร้านอาหารธงฟ้า (ร้านอาหารหนูณิชย์).xlsb

ร้านอาหารธงฟ้า (ร้านอาหารหนูณิชย์).rar


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์