• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Office of Provincial Commercial Affairs Prachuapkhirikhan

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e–bidding)

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 20 ก.ค. 2564 อ่าน [3]

...
      วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Bidding : e – bidding) ตามโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งได้ยื่นเสนอราคา จำนวน 3 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์