• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Office of Provincial Commercial Affairs Prachuapkhirikhan

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564 (แบบ สขร.1)

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 7 ก.ค. 2564 อ่าน [5]

...

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

สรุปจัดซื้อจัดจ้าง-เมย 64 (สขร).pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์