• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Office of Provincial Commercial Affairs Prachuapkhirikhan

“พาณิชย์”แจ้งท่าทียูเค ไทยสนใจทำ FTA พร้อมลุยร่วมมือเศรษฐกิจหลังเบร็กซิต

https://www.commercenewsagency.com/news/3988 25 มี.ค. 2564 อ่าน [8]

...
“พาณิชย์”หารือผู้แทนพิเศษด้านการค้าของนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร ย้ำไทยสนใจทำ FTA หลังเอกชนหนุน พร้อมย้ำความสำเร็จการกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าหลักเบร็กซิต มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้า เพื่อขยายการค้า ลงทุน และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในสาขาที่สองฝ่ายสนใจ
         
นายสรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า วันที่ 22 มี.ค.2564 ที่ผ่านมา ได้หารือกับนายมาร์ค การ์นิเย่ ผู้แทนพิเศษด้านการค้าของนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร (UK) รับผิดชอบเมียนมา บรูไน และไทย ผ่านการประชุมทางไกล โดยไทยได้แจ้งความสนใจการทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) กับสหราชอาณาจักร เพราะเป็นเรื่องที่ภาคเอกชนไทยให้การสนับสนุน เนื่องจากสหราชอาณาจักรเป็นคู่ค้าและนักลงทุนที่สำคัญของไทย และไทยยังไม่มี FTA ด้วย โดยล่าสุดกระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างศึกษาประโยชน์และผลกระทบ หากมีการจัดทำ FTA ระหว่างกันในอนาคต โดยคาดว่าจะสามารถเผยแพร่ผลการศึกษาได้เร็วๆ นี้
         
ทั้งนี้ ยังได้มีการแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับการสมัครเข้าเป็นสมาชิกความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) ของสหราชอาณาจักร ซึ่งทำให้ทราบถึงทิศทางการดำเนินนโยบายการค้าระหว่างประเทศของสหราชอาณาจักร  
ขณะเดียวกัน ได้หารือถึงแนวทางการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหราชอาณาจักร เพื่อการเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น หลังจากที่สหราชอาณาจักรออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (เบร็กซิต) อย่างเป็นทางการแล้ว โดยทั้งสองฝ่ายแสดงความพอใจที่กระบวนการทบทวนนโยบายการค้าระหว่างกันแล้วเสร็จ เมื่อเดือนก.พ.2564 ที่ผ่านมา เเละนำไปสู่การจัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างไทยและสหราชอาณาจักร (Joint Economic and Trade Committee: JETCO)

“จะมีการลงนามจัดตั้ง โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าระหว่างประเทศของสหราชอาณาจักร ในวันที่ 29 มี.ค.2564 เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมโอกาสขยายการค้าและการลงทุนระหว่างกัน โดยเฉพาะในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายสนใจและมีศักยภาพ เช่น การเกษตร อาหารและเครื่องดื่ม เทคโนโลยี และการให้บริการด้านการเงิน รวมทั้งเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันในอนาคต ซึ่งคู่ขนานไปกับกลไกของภาคเอกชน ได้แก่ สภาผู้นำธุรกิจไทย-สหราชอาณาจักร (Thai-UK Business Leadership Council: TUBLC)”นายสรรเสริญกล่าว
         
ในปี 2563 การค้าระหว่างไทยและสหราชอาณาจักรมีมูลค่า 4,875.69 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยส่งออกมูลค่า 3,087.20 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้ามูลค่า 1,788.49 ล้านเหรียญสหรัฐ ได้ดุลการค้ามูลค่า 1,298.70 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าส่งออกสำคัญ เช่น ไก่แปรรูป ผลิตภัณฑ์ยาง รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ รถยนต์และอุปกรณ์ แผงวงจรไฟฟ้า และอัญมณีและเครื่องประดับ เป็นต้น ส่วนสินค้านำเข้าสำคัญ เช่น เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ และเครื่องดื่ม เป็นต้น

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์