• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Office of Provincial Commercial Affairs Prachuapkhirikhan

กิจกรรม 5ส. Big Cleaning Day

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 30 ต.ค. 2563 อ่าน [29]

...
     วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบสำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์