• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Office of Provincial Commercial Affairs Prachuapkhirikhan

การตรวจสต็อกปาล์ม ประจำเดือนตุลาคม 2563

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 30 ต.ค. 2563 อ่าน [31]

...
        การตรวจสต็อกปาล์ม ประจำเดือนตุลาคม 2563
        คณะทำงานตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ ประจำเดือนตุลาคม 2563 ในวันที่ 28-29 ตุลาคม 2563 ณ โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มและ โรงกลั่นน้ำมันปาล์ม จำนวน 10 แห่ง ในเขตพื้นที่อำเภอบางสะพานน้อย อำเภอบางสะพาน อำเภอเมือง อำเภอกุยบุรี และอำเภอสามร้อยยอด ผลการตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มดิบคงเหลือ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2563 จำนวน 31,169.774 ตัน ลดลงจากเดือนก่อน 100.405 ตัน คิดเป็นร้อยละ 0.32 (เดือนกันยายน 2563 สต็อกคงเหลือ 31,270.179 ตัน)

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์