• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Office of Provincial Commercial Affairs Prachuapkhirikhan

การส่งเสริมหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ (Organic Village)

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 28 ต.ค. 2563 อ่าน [3]

...
      การส่งเสริมหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ (Organic Village) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   
   วันที่ 27 ตุลาคม 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด ลงพื้นที่อำเภอทับสะแก สำรวจข้อมูลหมู่บ้านอินทรีย์ (Organic Village) เพื่อพิจารณาจัดตั้งเป็นหมู่บ้านอินทรีย์ ในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน ปี 2564 ณ บ้านนาปะขาว หมู่ที่ 2 ตำบลเขาล้าน และ บ้านทุ่งประดู่ หมู่ที่ 2  ตำบลทุ่งประดู่ อำเภอทับสะแก รวมทั้ง ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำด้านการตลาดให้กับสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพชาวประมง ณ ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์