• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Office of Provincial Commercial Affairs Prachuapkhirikhan

“จุรินทร์”ถกรัสเซีย เห็นพ้องเพิ่มการค้า 3 แสนล้านใน 3 ปี พร้อมขอให้นำเข้าข้าว ไก่ กุ้ง

https://www.commercenewsagency.com/news/3624 26 ต.ค. 2563 อ่าน [2]

...
“จุรินทร์”เจรจารัสเซียผ่านทางไกล เห็นพ้องตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าสองฝ่ายเพิ่มขึ้นเป็น 300,000 ล้านบาทในระยะเวลา 3 ปี พร้อมขอช่วยเพิ่มการนำเข้าข้าว ไก่ กุ้ง และยางพารา ร่วมมือด้านการท่องเที่ยว การค้าออนไลน์ เจรจาเอฟทีเอไทย-ยูเรเซีย

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ไทย-รัสเซีย ครั้งที่ 4 ผ่านทางระบบประชุมทางไกล กับนายวลาดิมีร์ อิลลิโชฟ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจของรัสเซีย ว่า ทั้งสองฝ่ายได้เห็นตรงกันที่จะผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับรัสเซียให้เพิ่มขึ้นเป็น 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือกว่า 300,000 ล้านบาท ภายใน 3 ปี (2564-66) หรือตกประมาณปีละ 100,000 ล้านบาท และเห็นชอบให้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยการขยายความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างกัน เพื่อยกระดับความร่วมมือและผลักดันการค้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

โดยไทยยังได้ขอให้รัสเซียเพิ่มการนำเข้าสินค้าเกษตรของไทย เพราะสินค้าเกษตรของไทยมีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับโลกและเป็นที่ยอมรับว่ามีความปลอดภัย โดยเฉพาะจากโควิด-19 ทั้งข้าว เนื้อสัตว์และประมง โดยเฉพาะไก่และกุ้ง และให้เพิ่มการนำเข้ายางพารา ซึ่งยางพาราไทยถือว่ามีคุณภาพสูง ทั้งยางแผ่น ยางแท่ง หรือน้ำยางข้น เพื่อเข้าไปช่วยเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์และยุทโธปกรณ์ ที่เป็นสินค้าสำคัญของรัสเซีย และขอให้ Rostec ของรัสเซีย ซึ่งเป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับยางได้เร่งจัดทำ MOU กับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) โดยเร็ว โดยไทยได้ยกร่าง MOU เสร็จแล้ว
นอกจากนี้ ไทยและรัสเซียจะร่วมมือกันในการฟื้นฟูการท่องเที่ยว ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 หรือในช่วงโควิด-19 ที่จะมีการผ่อนปรน เพราะแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวรัสเซียมาไทยสูงถึงปีละ 1.5 ล้านคน , ร่วมมือส่งเสริมการค้าในรูปแบบอีคอมเมิร์ซหรือในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น ทั้งการจับคู่เจรจาทางธุรกิจ หรือการจัดงานแสดงสินค้าในรูปแบบเสมือนจริง , ผลักดันให้มีการร่วมมือในระดับพหุภาคี ในกรอบอาเซียน-รัสเซีย และเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทย-สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (EAEU) รวมทั้งสนับสนุนให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขกระชับความร่วมมือในการแก้ปัญหาโควิด-19 โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาวัคซีน ที่รัสเซียมีความคืบหน้า

ในปี 2562 รัสเซียเป็นคู่ค้าอันดับที่ 30 ของไทย การค้าไทยและรัสเซียมีมูลค่า 3.130.3 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยส่งออกไปรัสเซียมูลค่า 958.1 ล้านเหรียญสหรัฐ มีสินค้าส่งออกหลัก ได้แก่ ยานยนต์และชิ้นส่วน ยางพารา และนำเข้าจากรัสเซียมูลค่า 2,172.1 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้านำเข้าสำคัญ คือ น้ำมันดิบ เหล็ก ยุทโธปกรณ์ และปุ๋ย

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์