• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Office of Provincial Commercial Affairs Prachuapkhirikhan

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 22 ต.ค. 2563 อ่าน [11]

...
การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1300200044 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

รายละเอียดประกอบงบทดลอง ณ 30 ก.ย.63.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์