• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Office of Provincial Commercial Affairs Prachuapkhirikhan

“จุรินทร์”นัดประชุมทางไกลกับรัสเซีย เดินหน้าขยายความร่วมมือการค้า การลงทุน

https://www.commercenewsagency.com/news/3618 20 ต.ค. 2563 อ่าน [2]

...
“จุรินทร์”เตรียมประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-รัสเซีย ผ่านทางไกล 22 ต.ค.นี้ หารือแนวทางขยายความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน หวังเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันเป็น 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามเป้าหมายผู้นำ

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-สหพันธรัฐรัสเซีย ครั้งที่ 4 ร่วมกับนายวลาดิมีร์ อิลลิโชฟ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจของสหพันธรัฐรัสเซีย ในวันที่ 22 ต.ค.2563 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อหารือแนวทางขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน ระหว่างไทยและรัสเซีย

ในการหารือครั้งนี้ ยังจะมีการพิจารณาปรับปรุงบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขยายความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจของสหพันธรัฐรัสเซีย ที่เคยลงนามกันตั้งแต่ปี 2559 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสองฝ่ายให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญช่วยเพิ่มมูลค่าการค้าสองฝ่ายบรรลุเป้าหมายเป็น 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามที่ผู้นำทั้งสองประเทศเคยตั้งเป้าหมายไว้

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า การประชุมในครั้งนี้ จะมีการหารือความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยและรัสเซีย มุ่งขยายความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างกันโดยเฉพาะในสถานการณ์โควิด-19  , การส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกัน โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าการลงทุนและความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพ เช่น การเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร เศรษฐกิจดิจิทัล เป็นต้น รวมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน , การขยายความร่วมมือในระดับพหุภาคีและภูมิภาค โดยเพิ่มความร่วมมือและผลักดันการดำเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ เช่น ASEAN และ APEC ซึ่งมีสมาชิก 21 ประเทศ เป็นต้น พร้อมทั้งจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทย-สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (EAEU) ซึ่งมีสมาชิก 5 ประเทศ คือรัสเซีย เบลารุส อาร์เมเนีย คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน เน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ รวมถึงจัดกิจกรรมความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศ
นอกจากนี้ จะมีการปรับปรุงแก้ไขบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยการขยายความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของไทยและกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจของรัสเซีย โดยเพิ่มความหลากหลายของสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีสูงและสินค้าเกษตร รวมทั้งช่วยเหลือภาคธุรกิจ ในการแสวงหาสินค้าเฉพาะกลุ่มและตลาดใหม่ , สร้างสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันที่เท่าเทียมกันระหว่างผู้ส่งออกและนำเข้า พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงตลาดของทั้งสองฝ่าย และอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเศรษฐกิจ เช่น กฎหมาย มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ โอกาสการทำวิจัยและพัฒนาร่วมกัน เป็นต้น

ในปี 2562 รัสเซียเป็นคู่ค้าอันดับที่ 30 ของไทย การค้าระหว่างไทยและรัสเซีย มีมูลค่า 3,130.3 ล้านเหรียญสหรัฐ ไทยส่งออกไปรัสเซียมูลค่า 958.1 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าส่งออกหลัก ได้แก่ ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ยางพารา และไทยนำเข้าจากรัสเซียมูลค่า 2,172.1 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้านำเข้าหลัก ได้แก่ น้ำมันดิบ เหล็ก ยุทโธปกรณ์ และปุ๋ย
         
สำหรับในช่วง 8 เดือน ปี 2563 (ม.ค.–ส.ค.) รัสเซียเป็นคู่ค้าอันดับที่ 28 ของไทย การค้าระหว่างไทยและรัสเซีย มีมูลค่า 1,592.2 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยส่งออกไปรัสเซียมูลค่า 472.54 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าส่งออกหลัก ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง และไทยนำเข้าจากรัสเซียมูลค่า 1,119.7 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้านำเข้าหลัก ได้แก่ น้ำมันดิบ ปุ๋ย และเหล็ก

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์