• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Office of Provincial Commercial Affairs Prachuapkhirikhan

สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี ฉบับทบทวน (พ.ศ.2561-2565)

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 20 ส.ค. 2563 อ่าน [6]

...

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ScanImage403.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์