• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Office of Provincial Commercial Affairs Prachuapkhirikhan

ผลการดำเนินงาน

14000 ยอดเข้าชม

ตรวจติดตามสถานการณ์จำหน่ายสินค้าฟ้าทะลายโจร ชุดตรวจ Covid-19 ด้วยตัวเอง (ATK) หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์

    วันที่ 2 ธันวาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และตรวจสอบร้านขายยาในการจำหน่ายสินค้าฟ้าทะลายโจร ชุดตรวจ Covid-1910

2 ธ.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค

    วันที่ 2 ธันวาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคของร้านค้าท้องถิ่น ในอำเภอปราณบุรี10

2 ธ.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายยากำจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมี

    วันที่ 2 ธันวาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ การจำหน่ายยาป้องกันหรือยากำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืชและปุ๋ยเคมีของร้านค้าท้องถิ่น ในอำเภอปราณบุรี10

2 ธ.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์การปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ

        วันที่ 2 ธันวาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ลงพื้นที่ในอำเภอปราณบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ10

2 ธ.ค. 2564 2

อ่านเพิ่มเติม
แจกวัสดุประชาสัมพันธ์ร้านอาหารธงฟ้า “ร้านอาหารหนูณิชย์”

       วันที่ 2 ธันวาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ลงพื้นที่อำเภอปราณบุรี เพื่อตรวจเยี่ยม10

2 ธ.ค. 2564 30

อ่านเพิ่มเติม
สวมผ้าไทย

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 ข้าราชการสำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ร่วมรณรงค์การส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง เป็นประจำทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี 

2 ธ.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม