• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Office of Provincial Commercial Affairs Prachuapkhirikhan

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

87 ยอดเข้าชม

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนกันยายน 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนกันยายน 2563

10 พ.ย. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนสิงหาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนสิงหาคม 2563

10 พ.ย. 2563

อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

10 พ.ย. 2563

อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมิถุนายน 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมิถุนายน 2563

2 ก.ค. 2563 6

อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

2 ก.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนเมษายน 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนเมษายน 2563

2 ก.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม