• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Office of Provincial Commercial Affairs Prachuapkhirikhan

ประกาศจังหวัด

58 ยอดเข้าชม

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

แนวทางปฏิบัติการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมกับองค์กรและเครือข่ายภาคประชาชนของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

20 มิ.ย. 2562 6

อ่านเพิ่มเติม
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

20 มิ.ย. 2562 4

อ่านเพิ่มเติม