• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Office of Provincial Commercial Affairs Prachuapkhirikhan

ข่าวประชาสัมพันธ์

118076 ยอดเข้าชม

ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการ พาณิชย์...ลดราคา! Mobile ทั่วไทย Lot 20 (ภูมิภาค)” จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ต่อเนื่องเป็นวันที่ 54)

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินโครงการ “พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี 256510

2 ธ.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม
การติดตาม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ การดำเนินโครงการพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot 20

  นางสาวศิริวรรณ คณะศร พาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นางสาวขวัญธิดา ขวัญเกิด หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด ลงพื้นที่ติดตาม กำกับ10

2 ธ.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม
การตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์ม

คณะทำงานตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มและโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม จำนวน10

2 ธ.ค. 2565 7

อ่านเพิ่มเติม